Contact opnemen

Privacy verklaring

Privacyverklaring ster.direct

Dit is de Privacyverklaring van ster.direct.                                                               Ster.direct is statutair gevestigd aan de Ringoven 9 te Arnhem en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 09093099, hierna te noemen: ster.direct.

 

Waarom gebruikt ster.direct persoonsgegevens?

Ster.direct gebruikt de gegevens om goed op wensen van klanten en medewerkers in te kunnen spelen maken wij gebruik van persoonsgegevens.

Dat kan uiteraard alleen wanneer we uiterst zorgvuldig en binnen het kader van privacywet- en regelgeving omgaan met persoonsgegevens van consumenten, werknemers en overige relaties. Een persoonsgegeven is een gegeven dat direct of indirect iets over een persoon zegt.

Welke persoonsgegevens worden er door ster.direct verwerkt?

Ster.direct kan naar uw gegevens vragen op de website of op de vestigingen. Het is geheel vrijwillig om uw persoonsgegevens op te geven, maar voor onze dienstverlening noodzakelijk om uw persoonsgegevens te gebruiken. Als wij vragen naar persoonsgegevens, dan vermelden wij het doel waarvoor wij de gegevens gaan gebruiken. Uw persoonsgegevens worden dan gebruikt om de juiste service aan u te leveren.

Voor het afnemen van onze diensten kunnen wij uw contactgegevens, financiële gegevens en bepaalde gegevens van uw identiteitsbewijs noteren. Voor het afnemen van financiële diensten dienen wij in de meeste gevallen vooraf een financiële toetsing te verrichten.

Cookies: ster.direct maakt op haar website gebruik van cookies. Hiervoor vragen wij u, tijdens uw eerste bezoek aan onze website, altijd eerst om toestemming. Op deze manier herkennen en onthouden wij hoe u zich beweegt op onze website en kunnen we uw volgende bezoek aan onze website nog prettiger maken. U bent uiteraard vrij om de cookies niet te accepteren. Houd u er dan rekening mee dat de website voor u niet optimaal gebruiksvriendelijk is.

Hoe lang bewaart ster.direct uw gegevens?

Ster.direct bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.  Dat wil zeggen dat wij uw gegevens bewaren zolang u klant bent, een dienst van ons heeft afgenomen of interesse blijft tonen in onze de diensten en natuurlijk wanneer wij dat wettelijk verplicht zijn.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen?

Wilt u de gegevens die ster.direct van u heeft verzameld inzien of heeft u vragen binnen het kader van de privacywet- en regelgeving, dan kunt u zich wenden tot een van onze vestigingen

 

ster.direct toevoegen aan je startscherm